Vremenom se centar širio
kako se procenat izliječenih povećavao,
a želja za pristup liječenju sve više je rasla.

Istorijat

Prva Reto kuća (RETO1) nalazi se u zaseoku Lienkres grada Santandera na sjeveru Španije

 

Centar je nikao krajem maja 1985. godine u Kantabriji, akt o njenom osnivanju potpisan je 2. decembra 1985. godine. Želja osnivača, hrišćanina po uvjerenjima i živeći po hrišćanskim principima, sastojala se u tome da bi na neki način pomogao zavisnicima. Kako nije imao mogućnosti primiti u svoj dom više od troje zavisnika o drogama, odlučuje iznajmiti kuću, koju će upotrijebiti za rehabilitaciju narkomana, a koja se danas naziva kao kuća RETO 1. Dom se nalazi u zaseoku Lienkres grada Santandera na sjeveru Španije. Vremenom se centar širio kako se procenat izliječenih povećavao, a želja za pristup liječenju sve više je rasla. Počeli su se otvarati i drugi centri u raznim gradovima i provincijama Španije, a kasnije i u drugim zemljama za muškarce i žene. Od 1993. godine otvara se Reto centar u Splitu koji je bio „vrata" za početak rada centra na Balkanu... tako da sada djeluju kuće Reto centra u Splitu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, Podgorici, Skoplju, Sofiji, Atini i mnogim drugim mjestima.

U Reto centru uglavnom rade bivši zavisnici, koji su i sami primili pomoć u tom centru, te dobrovoljno poželjeli produžiti svoje bivanje u centru a s ciljem pomagati svojim iskustvom drugim ljudima.